"Say what you mean, mean what you say."

Služby IT | Optimalizace energií

  • Inteligentní řízení budov
  • Fotovoltaické panely
  • Kogenerační jednotky
  • Efektivní řízení spotřeby energie
  • LED osvětlení a technologie
  • Rekuperace energií, čerpadla