"Say what you mean, mean what you say."

Finanční služby, EU Dotace

  • Financování projektů a nákupu HW, SW
  • Poradenství s dotacemi EU
  • Analýza projektového záměru
  • Monitoring a dohled nad projektem