"Say what you mean, mean what you say."

ART design

  • Služby v oblasti designu,
  • umělecké grafiky, produkční činnosti, vernisáží, publikací.
  • Možnost pronájmu grafiky, uměleckých děl.

Baťova Shanghai

Nabídka unikátních fotografií z počátku 30. let 20. století v Šhanghaji z pobytu Baťových mladých mužů.

  • možnost zakoupení velkoformátových fotografií (ceny se odvíjí od materiálu a počtu)
  • možnost zapůjčení celého souboru fotografií jako výstavy či doplnění firemní akce, včetně vystoupení autora příběhu.
  • možnost zakoupení knižní publikace s fotografiemi (připravuje se)

Šhanghaj z pobytu Baťových mladých mužů